СARA IZ ZOOSFERY (Livonija Baron Amber Amulet x Holland Rose iz Zoosfery) ) JW, 2 y.

( 3 RCC’s )
Junior Warrant
Junior Champion of Holland
Junior Champion of Belgium
Junior Champipn of Luxembourg