PHOTO SESSION DEMARCH IZ ZOOSFERY (Livonija Baron Amber Amulet x Anaconda s Bolshoj Volgy).

Owner – Stepan Dolinin, breeder – Evgeny Rozenberg, handler – Anna Yakusheva