July 9, 2020 celebrates his second birthday LEROY JACKSON IZ ZOOSFERY (Sebastian iz Zoosfery x Iris Mia iz Zoosfery).

Previous night, he was visit the breeder and even managed to make a photo session.  Photos taken on the phone by his owner Radmila.