ELYRIA IZ ZOOSFERY (Vivat De Vinko Centurion х Meribel Iz Zoosfery), 4 m

Owner – Olga Khomyakova, breeder-handler – Evgeny Rozenberg, photographer – Elena Ivanova