CAC-Show “Antares” (rank champion of the Federation) 05.09.2020 Moscow (Russia)

Judge – Marina Ostrovskaja (Russia)

RISKY WHISKY IZ ZOOSFERY (Sebastian iz Zoosfery​ х​Cecilia Fabovna iz Zoosfery) in junior class – 1st Ex., BJ, JCh.F.

RISKY WHISKY IZ ZOOSFERY became Champion of Russia

LEROY-JACKSON IZ ZOOSFERY (Sebastian iz Zoosfery x Iris Mia iz Zoosfery) in the open class – 1st “ex.”, CAC,​ BM,​Ch.F., BOB