08.02.2020 САС-Show “The Millennium Cup-2020”, Moscow (Russia)

Judge – Irina Trofimova (Russia)

ORESTEIA IZ ZOOSFERY (SWH Boromir x Meribel iz Zoosfery) in junior class – 1st Ex., JCAC, BJ, BOS, BOB